Kancelaria

Gielec J., Dedyk J., Korolewicz M., Radziejewska R. Kancelaria Notarialna s. c.

Siedziba główna

 • Specjalizacje
  1. sporzadzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokum.
  2. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  3. sporządzanie aktów notarialnych
  4. sporządzanie poświadczeń
  5. doręczanie oświadczeń
  6. spisywanie protokołów
  7. sporządzanie protestów weksli i czeków
  8. przechowywanie dokumentów, pieniędzy i pap. wartościowych
  9. sporządz. innych czynności wynik. z odrębnych przepisów
Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z kancelarią

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w formularzu zapytanie.

Dziękujemy za skorzystanie z formularza kontaktowego.
Wysyłanie zgłoszenia zakończyło się powodzeniem.