Kancelaria

Kancelaria Prawno-Patentowa

Siedziba główna

Charakterystyka kancelarii
1.Ochrona w kraju i za granicą min.: -znaków towarowych -nazw handlowych -wzorów przemysłowych -wzorów użytkowych -wynalazków 2.Opinie i porady w sprawach własności przemysłowej 3.Reprezentacja klientów przed UP RP, przed WSA/NSA i innymi sądami i organami orzekającymi 4.Wycena wartosci niematerialnych i prawnych 5.Opracowywanie umów, w tym :licencyjnych, know-how
 • Specjalizacje
  1. PRAWO ADMINISTRACYJNE
  2. PRAWO AUTORSKIE
  3. PRAWO GOSPODARCZE
  4. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  5. wynalazki
  6. wzory użytkowe
  7. wzory przemysłowe
  8. topografia układów scalonych
  9. znaki towarowe (firmowe)
  10. nazwy handlowe
  11. oznaczenia geograficzne
  12. PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
  13. domeny internetowe
  14. programy komputerowe
 • Języki obce
  1. angielski