Kancelaria

Kancelaria Adwokacka – adw. Zenon Filipek

Siedziba główna

 • Piekarska 2B 6

  39-120 Sędziszów Małopolski

 • T: 501230808
 • Specjalizacje
  1. sporzadzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokum.
  2. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  3. sporządzanie aktów notarialnych
  4. PRAWO ADMINISTRACYJNE
  5. PRAWO CYWILNE
  6. PRAWO FINANSOWE
  7. PRAWO HANDLOWE
  8. PRAWO PRACY
  9. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
  10. PRAWO ROLNE
  11. PRAWO SAMORZĄDOWE
  12. PRAWO SPADKOWE
  13. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  14. podatek od towarów i usług (VAT)
  15. podatek akcyzowy
  16. podatek dochodowy od osób fizycznych
  17. podatek dochodowy od osób prawnych
  18. podatek od czynności cywilnoprawnych
  19. opłata skarbowa
  20. podatek od spadków i darowizn
  21. podatek rolny
  22. podatek leśny
  23. podatki lokalne
  24. podatek od gier
  25. wynalazki
  26. wzory użytkowe
  27. wzory przemysłowe
  28. topografia układów scalonych
  29. znaki towarowe (firmowe)
  30. nazwy handlowe
  31. oznaczenia geograficzne
  32. sporządzanie poświadczeń
  33. doręczanie oświadczeń
  34. spisywanie protokołów
  35. sporządzanie protestów weksli i czeków
  36. przechowywanie dokumentów, pieniędzy i pap. wartościowych
  37. sporządz. innych czynności wynik. z odrębnych przepisów
  38. zryczałtowany podatek dochodowy
  39. domeny internetowe
  40. programy komputerowe