Kancelaria

Kancelaria Notarialna Magdalena Kasperska

Siedziba główna

 • Specjalizacje
  1. sporzadzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokum.
  2. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  3. sporządzanie aktów notarialnych
  4. sporządzanie poświadczeń
  5. doręczanie oświadczeń
  6. spisywanie protokołów
  7. sporządzanie protestów weksli i czeków
  8. przechowywanie dokumentów, pieniędzy i pap. wartościowych
  9. sporządz. innych czynności wynik. z odrębnych przepisów