Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego

Siedziba główna

Charakterystyka kancelarii
Kancelaria istnieje od 1993r. Prowadzący ją radca prawny Wiesław Kirschke (nr wpisu na listę r.pr.:Pz-859/85)wykonuje ten zawód od 1985r. Kancelaria zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek handlowych, zarówno stałą, jak i doraźną. Obok bieżącego doradztwa i tzw.praktyki ogółnej(opiniowanie,bież.doradztwo,redagowanie i weryfikowanie treeści umów,negocjacjeprzedsądowa windykacja itd.) Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami orzekającymi, w szczególności w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, ale także w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria obsługuje także osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Oto najważniejsze obsługiwane branże (także przed otwarciem Kancelarii): 1985-86:ubezpiecznia społeczne(praca w ZUS), 1985-91:gminna spółdzielczość "S.Ch.", w tym spółdzielnie transportu wiejskiego 1986-91:przetwórstwo produktów spozywczych i produkcja aparatury dla przem. spoż. 1986-88 i 2000-2002:służba zdrowia 1988-90:spółdzielczość rzemieślnicza 1990-2000 i 2003-nadal:przedsiębiorstwa budolano-montażowe (w tym prowadzące roboty za granicą), 1991-94:miejski kataster nieruchomości (ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu) 1994-97:bank (BZ WBK SA) 1997-2004:hurtownia artykułów spożywczych w Poznaniu 1997-nadal:państwowa fabryka zamków i okuć w Poznaniu 1998-nadal:firma poligraficzna w Poznaniu 1999-nadal:dwie firmy w branży międzynarodowych i krajowych towarowych przewozów nienormatywnych-holenderska i polska(w Poznaniu), 2002-03:firma leasingowa w Poznaniu, 2004-07:hurtownia farmaceutyczna w Poznaniu, 2006-07: hurtownia mebli w Poznaniu. Ważniejsze prowadzone sprawy sądowe: 1. W latach 1999-2006 w imieniu właściciela nieruchomości przeciwko firmie ciepłowniczej o przesunięcie odcinka magistrali cieplnej - wygrana(sprawa dwukrotnie stawała na wokandzie Sądu Najwy ższego), 2. W latach 1994-2004 w imieniu wykonawcy przeciwko gminie o wynagrodzenie za budowę elektrociepłowni - wygrana(sprawa stanęła na wokandzie Sądu Najwyższego), 3. W latach 2000-2002 w imieniu warszawskiej spółki giełdowej regulacja wieczystoksięgowego stanu prawnego szeregu nieruchomości połozonych w Poznaniu i Koninie, 4. W latach 2002-2006 w imieniu właściciela nieruchomości przeciwko operatorowi sieci energetycznej w Poznaniu o usunięcie słupowej stacji transformatorowej z posesji klienta - wygrana, 5. W latach 2000-2003 w imieniu wykonawcy przeciwko generalnemu wykonawcy o wynagrodzenie za roboty budowlano-montażowe - wygrana, 6. W latach 1995-97 w imieniu pozwanego banku z powództwa byłego właściciela o wydanie nieruchomości - przegrana, 7. W latach 1998-2000 w imieniu pozwanej hurtowni spożywczej z powództwa importera o ochronę znaku towarowego - wygrana, 8. W latach 2000-02 w imieniu hurtowni spozywczej przed organami celnymi i NSA o zapłatę cła - przegrana, 9. W latach 2001-06 w imieniu pozwanego przedsiębiorstwa z powództwa spadkobierców byłych właścicieli gruntu o odszkodowanie za bezumowne użytkowanie - wygrana(tzn. ugoda w której powodowie zrezygnowali z ok. 80% roszczeń), 10.W latach 2003-2008 w imieniu pozwanego przedsiębiorstwa z powództwa spadkobierców byłych właścicieli o zasądzenie na nabycie gruntu i odszkodowanie - przegrana, 11.W latach 2007 - 2011 w imieniu firmy przewozowej przeciwko zleceniodawcy (nadawca przesyłki) o zapłatę frachtu ponad 800.000 zł. Wygrana w całości w I i II instancji (wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 6.10.2010r. i Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 21.04.2011r.) 12. W latach 2006-08 przed WSA w Poznaniu i przed NSA toczyła się sprawa klientki zagrożonej nakazem rozbiórki samowoli budowlanej - wygrana, tzn. sądy obu instancji uchyliły nakaz rozbiórki. Poza tym w ramach Kancelarii prowadzę sporo tzw.mniejszych spraw, np. windykacujne w postępowaniu nakzowym i upominawczym wraz z postępowaniem egzekucyjnym, co pozwoliło wykreować metody współpracy z kancelariami komorniczymi. Od stycznia 2010r. Kancelaria prowadzi sprawy o zapłatę w nowo uruchomionym tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym. Kierowanie pozwów przez internet pozwala na szybsze uzyskanie nakazu zapłaty (w formie elektronicznej) oraz elektronicznej klauzuli wykonalności, co pozwala także na kierowanie przez internet wniosków do komorników o wszczęcie egzekucji. Opłaty pobierane przez e-sąd są znacznie niższe niż w tradycyjnym postępowaniu sądowym. Również prowadzę sprawy o odpowiedzialność członków zarządu spółek z art. 299 ksh (i to zarówno w imieniu wierzycieli, jak tez dłuzników. Kancelaria prowadziła wzgl.prowadzi też sprawy: a) pracownicze, w tym w latach 1995-96 w imieniu pozwanego pracodawcy z powództwa działacza związkowego zwolnionego dyscyplinarnie - wygrana w tym sensie, że w zamian za gratyfikacje finansową powód odstąpił od żądania przywrócenia do pracy, b)przeciwko ZUS (renty, składki,zasiłki chorobowe), c)przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi, d)z zakresu prawa lokalowego. Kancelaria jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem OC radców prawnych. Aktualnie suma ubezpieczenia wynosi 350.000 euro. [b] [/b][b] [/b][b] [/b][b] [/b][b] [/b][b] [/b][b] [/b]
 • Specjalizacje
  1. PRAWO ADMINISTRACYJNE
  2. PRAWO CYWILNE
  3. PRAWO GOSPODARCZE
  4. PRAWO HANDLOWE
  5. PRAWO PRZEWOZOWE
Zespół kancelarii
 • Wiesław Kirschke
  Kancelaria istnieje od 1993r. Prowadzący ją radca prawny Wiesław Kirschke (nr wpisu na listę r.pr.:Pz-859/85)wykonuje ten zawód od 1985r. Kancelaria zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek handlowych, zarówno stałą, jak i doraźną. Obok bieżącego doradztwa i tzw.praktyki ogółnej(opiniowanie,bież.doradztwo,redagowanie i weryfikowanie treeści umów,negocjacjeprzedsądowa windykacja itd.) Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami orzekającymi, w szczególności w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, ale także w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria obsługuje także osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Oto najważniejsze obsługiwane branże (także przed otwarciem Kancelarii): 1985-86:ubezpiecznia społeczne(praca w ZUS), 1985-91:gminna spółdzielczość "S.Ch.", w tym spółdzielnie transportu wiejskiego 1986-91:przetwórstwo produktów spozywczych i produkcja aparatury dla przem. spoż. 1986-88 i 2000-2002:służba zdrowia 1

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z kancelarią

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w formularzu zapytanie.

Dziękujemy za skorzystanie z formularza kontaktowego.
Wysyłanie zgłoszenia zakończyło się powodzeniem.