Kancelaria

Biuro doradztwa Podatkowego "Faith"

Siedziba główna

 • Specjalizacje
  1. podatek od towarów i usług (VAT)
  2. podatek akcyzowy
  3. podatek dochodowy od osób fizycznych
  4. podatek dochodowy od osób prawnych
  5. podatek od czynności cywilnoprawnych
  6. opłata skarbowa
  7. podatek od spadków i darowizn
  8. podatek rolny
  9. podatek leśny
  10. podatki lokalne
  11. podatek od gier
 • Języki obce
  1. angielski