Kancelaria

Notariusz Ewa Kalbarczyk

Siedziba główna

  • Specjalizacje
    1. sporzadzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokum.
    2. spisywanie protokołów
    3. sporządzanie protestów weksli i czeków
    4. sporządz. innych czynności wynik. z odrębnych przepisów