Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego - Radca Prawny Jan Nowik

Siedziba główna

Charakterystyka kancelarii
Pomoc prawna poszkodowanym w wypadkach drogowych w postępowaniu likwidacyjnym szkody od momentu wypadku z ukierunkowywaniem postępowania likwidacji szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym a zwłaszcza gromadzenia dowodów dla uzyskania odpowiednio wysokiego zadośćuczynienia pieniężnego i odszkodowania (koszty odwiedzin i ewentualnej opieki w szpitalu, opieki w domu, koszty leczenia, utracone zarobki bądź dochody, renta wyrównawcza, renta na zwiększone potrzeby itd.) z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, którego kierowca bądź on sam względnie inna osoba (nawet złodziej tego pojazdu) spowodowali wypadek. Pomoc prawna włącznie z prowadzeniem procesu sądowego cywilnego p-ko towarzystwu ubezpieczeniowemu bądź Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W-wie udzielana jest na warunkach kredytowych to jest z uzyskanego zadośćuczynienia i odszkodowania procentowo do efektu, ponieważ wartość sprawy nie jest znana na początku zawiadomienia o szkodzie. Brak efektu z uwagi na błędne informacje bądź niedostateczne dowody nie obciążają poszkodowanego. Miejsce szkody i zamieszkiwanie poszkodowanego nie mają znaczenia. ____________________________________________ [b]Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka[/b] ____________________________________________ [b]"Informator dla poszkodowanych" nr. 1 styczeń-marzec 2003[/b] Treść: 1. Od wydawcy 2. Polska Karta Praw Ofiary (podpisana 6 listopada 1999 roku w Popowie na Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ofiar Przestępstw) 3. Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Społ. z 18.12.2002 r. z oceną procentową uszczerbku na zdrowiu 5. Informacje prasowe, recenzje i komentarze 6. Podstawowe przestrogi dla użytkowników drogi publicznej 7. Prośba o wyjaśnienie wątpliwości prawnych 8. Forum środowiskowe 9. Skrzynka kontaktowa [b]"Informator dla poszkodowanych" nr. 2 kwiecień-czerwiec 2003[/b] Treść: 1. Od wydawcy 2. [b] Pełna treść numerów 1-4 dostępna jest na stronie internetowej: http://www.nad-odra.info.pl lub http://republika.pl/nowikj/poradnik/ [/b] ____________________________________________ [b]Wydawca:[/b] ORNOWIA - Zespół Usług Prawnych i Innych w Gorzowie Wlkp. 64-404 Gorzów Wlkp. ul. Małorolnych-Cicha 1, tel (095) 723 92 73 Adres skrócony: Jan Nowik, 66-404 Gorzów Wlkp. skr. pocztowa 1215 [b]Ważne adresy:[/b] Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw Ochrony Praw Ofiar Przestępstw 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 [i]kontakt [u]tylko[/u] korespondencyjny[/i] Rzecznik Praw Obywatelskich Dział Przyjęć Interesantów 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 w godz. od 9:00 do 15:00 tel. centr. (22) 55 17 700 [i]kontakt bezpośredni[/i] ____________________________________________
  • Specjalizacje
    1. PRAWO UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH
Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z kancelarią

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w formularzu zapytanie.

Dziękujemy za skorzystanie z formularza kontaktowego.
Wysyłanie zgłoszenia zakończyło się powodzeniem.