Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Urszuli Roge

Siedziba główna

Charakterystyka kancelarii
Kancelaria Radcy Prawnego Urszuli Roge specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, realizowanej w formie stałych umów z przedsiębiorcami (osobami prawnymi i fizycznymi) oraz prowadząc indywidualne sprawy z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego, podatkowego i prawa pracy. Kancelaria prowadzi ponadto postępowania administracyjne, w tym w zakresie uzyskiwania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców oraz wiz i pozwoleń na pobyt stały i czasowy. Kancelaria obsługuje również podmioty zagraniczne, w tym: świadczy pomoc prawną w zakresie tworzenia i obsługi spółek z kapitałem obcym, opracowuje międzynarodowe kontrakty handlowe na bazie "Incoterms 2000" oraz uczestniczy w negocjacjach kontraktów. Radca Prawny Urszula Roge posiada doświadczenie w zakresie opracowania prospektów emisyjnych spółek ubiegających się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu publicznego i giełdowego, a także w zakresie opracowania analiz przedprywatyzacyjnych i przekształceń własnościowych.
 • Specjalizacje
  1. PRAWO CYWILNE
  2. PRAWO CUDZOZIEMCZE (IMIGRACYJNE)
  3. PRAWO GOSPODARCZE
  4. PRAWO HANDLOWE
  5. PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
 • Języki obce
  1. angielski
Zespół kancelarii
 • Urszula Roge
  Kancelaria Radcy Prawnego Urszuli Roge specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, realizowanej w formie stałych umów z przedsiębiorcami (osobami prawnymi i fizycznymi) oraz prowadząc indywidualne sprawy z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego, podatkowego i prawa pracy. Kancelaria prowadzi ponadto postępowania administracyjne, w tym w zakresie uzyskiwania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców oraz wiz i pozwoleń na pobyt stały i czasowy. Kancelaria obsługuje również podmioty zagraniczne, w tym: świadczy pomoc prawną w zakresie tworzenia i obsługi spółek z kapitałem obcym, opracowuje międzynarodowe kontrakty handlowe na bazie "Incoterms 2000" oraz uczestniczy w negocjacjach kontraktów. Radca prawny Urszula Roge posiada doświadczenie w zakresie opracowania prospektów emisyjnych spółek ubiegających się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu publicznego i giełdowego, a także w zakresie opracowania analiz przedprywatyzacyjnych i przekształceń własnościowyc

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z kancelarią

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w formularzu zapytanie.

Dziękujemy za skorzystanie z formularza kontaktowego.
Wysyłanie zgłoszenia zakończyło się powodzeniem.