"LS" Kancelaria Prawa Patentowego i Autorskiego Leonard Skarbek - Pomoc Prawna Warszawa
    
    
    
    
    					
	    
  	      	  
	    				
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				

    
    
    
    
    
    
    
    

    
	  
		
		
		


  
  
    
Kancelaria

"LS" Kancelaria Prawa Patentowego i Autorskiego Leonard Skarbek

Siedziba główna

 • Specjalizacje
  1. wynalazki
  2. wzory użytkowe
  3. wzory przemysłowe
  4. topografia układów scalonych
  5. znaki towarowe (firmowe)
  6. nazwy handlowe
  7. oznaczenia geograficzne
  8. programy komputerowe
  9. prawo autorskie
  10. wyceny praw
  11. umowy cywilnoprawne
  12. umowy deweloperskie
  13. umowy o wykonanie robót
 • Języki obce
  1. angielski