Kancelaria

"LS" Kancelaria Prawa Patentowego i Autorskiego Leonard Skarbek

Siedziba główna

 • Specjalizacje
  1. wynalazki
  2. wzory użytkowe
  3. wzory przemysłowe
  4. topografia układów scalonych
  5. znaki towarowe (firmowe)
  6. nazwy handlowe
  7. oznaczenia geograficzne
  8. programy komputerowe
  9. prawo autorskie
  10. wyceny praw
  11. umowy cywilnoprawne
  12. umowy deweloperskie
  13. umowy o wykonanie robót
 • Języki obce
  1. angielski