Kancelaria

"CORDATUS" Kancelaria Prawnicza

Siedziba główna

 • Specjalizacje
  1. PRAWO ADMINISTRACYJNE
  2. PRAWO CYWILNE
  3. PRAWO GOSPODARCZE
  4. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
 • Języki obce
  1. angielski
  2. niemiecki
  3. rosyjski
Zespół kancelarii
 • Marian Spychała
  Usługi świadczone są: 1) Przedsiębiorcom (osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej i osobom fizycznym) i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, których działalność nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej: - na zasadzie stałej obsługi prawnej, - jednorazowych zleceń, - internetowej obsługi prawnej i zleceń. 2) Osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. Zakres świadczonych usług obejmuje: - udzielanie porad prawnych w tym głównie przez Internet, - sporządzanie opinii prawnych w tym przez Internet, - sporządzanie projektów umów w tym przez Internet, - sporządzanie sytuacyjnych pism procesowych, - negocjacje, - zastępstwa prawne i procesowe, - międzynarodowe pośrednictwo prawne, - rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, - wypełnianie formularzy urzędowych w postępowaniu cywilnym, - pośrednictwo w windykacji wierzytelności, - sporządzanie skarg do Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu, - sporządz

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z kancelarią

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w formularzu zapytanie.

Dziękujemy za skorzystanie z formularza kontaktowego.
Wysyłanie zgłoszenia zakończyło się powodzeniem.