Kancelaria

Informacja i Ochrona Patentowa - Adela Struska

Siedziba główna

Charakterystyka kancelarii
Obsługa prawna w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, opracowywanie zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych w celu uzyskania ochrony.
 • Specjalizacje
  1. wynalazki
  2. wzory użytkowe
  3. wzory przemysłowe
  4. topografia układów scalonych
  5. znaki towarowe (firmowe)
  6. nazwy handlowe
  7. oznaczenia geograficzne
Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z kancelarią

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w formularzu zapytanie.

Dziękujemy za skorzystanie z formularza kontaktowego.
Wysyłanie zgłoszenia zakończyło się powodzeniem.