Kancelaria

Kancelaria Prawa Komputerowego adwokat Jacek Wilk

Siedziba główna

 • Pl. Piłsudskiego 1, budynek Metropolitan nr 1

  00-078 Warszawa

 • T: 22 344 00 00
  F: 22 344 00 01

Kancelaria Prawa Komputerowego adwokat Jacek Wilk

 • Mazowiecka 12 lok. 24

  00-048 Warszawa

 • T: 22 826 61 40
  F: 22 203 50 62
Charakterystyka kancelarii
Nazywam się Jacek Wilk. Jestem ekonomistą (studia magisterskie i doktoranckie w SGH), prawnikiem (studia magisterskie na UW i podyplomowe typu LL.M. na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie) i informatykiem (studia inżynierskie na Wydziale Elektrycznym PW, kierunek: Informatyka Stosowana poszerzony o kurs z zakresu bezpieczeństwa informacji i systemów komputerowych), dlatego założyłem kancelarię adwokacką specjalizującą się w prawie komputerowym i w prowadzeniu spraw z elementami informatyki i Internetu. Stworzona przeze mnie Kancelaria Prawa Komputerowego pomaga osobom fizycznym, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz organizacjom non-profit w tych wszystkich przypadkach, w których - z różnych powodów - niezbędna jest analiza, interpretacja oraz zastosowanie w praktyce najrozmaitszych norm prawnych dotyczących korzystania z komputerów. Jestem adwokatem oraz audytorem systemów bezpieczeństwa informacji i systemów komputerowych. Rozprawę doktorską poświęciłem zagadnieniu regulacji polskiego rynku usług internetowych. Moja praktyka adwokacka koncentruje się - najogólniej rzecz biorąc - na wszelkich przepisach prawnych posiadających elementy i aspekty informatyczne lub odnoszących się - pośrednio i bezpośrednio - do komputerów, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji mających znaczenie w obrocie gospodarczym. Osobną dziedzinę moich zainteresowań zawodowych stanowi prawo karne-komputerowe czyli wszystko to, co ma związek z informatyką, Internetem lub komputerami, a może - w różny sposób - skutkować postawieniem zarzutów kryminalnych lub mieć znaczenie w trakcie procesu karnego. Kancelaria Prawa Komputerowego oferuje w szczególności pomoc i doradztwo w następujących obszarach praktyk związanych z prawem informatyki i Internetu: •obsługa spółek technologicznych i firm typu dotcom •bieżąca obsługa przedsięwzięć związanych z komercyjnym wykorzystywaniem sieci (reklama i marketing sieciowy, składanie ofert i zawieranie umów drogą elektroniczną, odpowiedzialność za produkty i usługi sprzedawane przez Internet, ochrona interesów konsumenta i in.) oraz wynikających z nich obowiązków informacyjnych •konsultacje i audyty systemów bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa systemów komputerowych wg normy ISO 27001:2005 / ISO 27002 •pomoc w planowaniu i wdrażaniu projektów e-commerce - dotyczących zarówno sprzedaży produktów i usług (portale B2B i B2C; sklepy internetowe, serwisy www, katalogi i in.), jak i systemów obsługi klientów •doradztwo w zakresie aspektów prawnych tworzenia i autorskiej ochrony programów komputerowych, twórczych baz danych, stron www, witryn firmowych oraz portali korporacyjnych (w tym internetowych systemów informacyjnych, portali wewnętrznych - intranetu, extranetu, systemów e-learning i in.) •współpraca przy projektowaniu i budowaniu dedykowanych aplikacji usprawniających procesy biznesowe w organizacjach (jak na przykład systemy ewidencji i zarządzania zasobami, zamówieniami, szkoleniami, wsparcia sprzedaży i in.), systemów CRM oraz narzędzi kompleksowego zarządzania organizacjami •obsługa prawna procesów pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania i transmisji danych podlegających ochronie, jak również pomoc przy tworzeniu i bieżącej obsłudze baz danych, jak też przy organizacji ochrony danych osobowych, dóbr osobistych i informacji prawnie chronionych •pomoc w zapobieganiu i zwalczaniu przypadków stosowania nieuczciwej konkurencji w sieci •współpraca w zakresie prawnych aspektów bieżącej obsługi i utrzymania systemów komputerowych i hostingu, działań e-marketingowych, procesów zdalnego zarządzania oraz systemów telepracy •opracowywanie porad, opinii i ekspertyz prawnych •sporządzanie projektów umów, regulaminów, pism w postępowaniach administracyjnych (prowadzonych w administracji państwowej i samorządowej), listów handlowych oraz wniosków i pism procesowych w postępowaniach sądowych •doradztwo i przedstawicielstwo w negocjacjach, rozmowach handlowych, mediacjach i sporach •reprezentacja procesowa i prowadzenie spraw przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej •udział - w charakterze obrońcy lub pełnomocnika - w sprawach karnych oraz w procesach i postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z aspektami lub elementami prawa komputerowego i prawa karnego-komputerowego •prowadzenie szkoleń, konferencji i seminariów z zakresu prawa komputerowego i prawa cyberprzestrzeni
 • Specjalizacje
  1. PRAWO KOMPUTEROWE
  2. PRAWO INFORMATYKI I INTERNETU
  3. PRAWO OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
 • Języki obce
  1. angielski
  2. francuski
  3. rosyjski
  4. hiszpański
Zespół kancelarii
 • Jacek Wilk
  Nazywam się Jacek Wilk. Jestem ekonomistą (studia magisterskie i doktoranckie w SGH), prawnikiem (studia magisterskie na UW i podyplomowe typu LL.M. na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie) i informatykiem (studia inżynierskie na Wydziale Elektrycznym PW, kierunek: Informatyka Stosowana poszerzony o kurs z zakresu bezpieczeństwa informacji i systemów komputerowych), dlatego założyłem kancelarię adwokacką specjalizującą się w prawie komputerowym i w prowadzeniu spraw z elementami informatyki i Internetu. Stworzona przeze mnie Kancelaria Prawa Komputerowego pomaga osobom fizycznym, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz organizacjom non-profit w tych wszystkich przypadkach, w których - z różnych powodów - niezbędna jest analiza, interpretacja oraz zastosowanie w praktyce najrozmaitszych norm prawnych dotyczących korzystania z komputerów. Jestem adwokatem oraz audytorem systemów bezpieczeństwa informacji i systemów komputerowych. Rozprawę doktorską poświęciłem zagadnieniu regulacji polskiego rynk

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z kancelarią

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w formularzu zapytanie.

Dziękujemy za skorzystanie z formularza kontaktowego.
Wysyłanie zgłoszenia zakończyło się powodzeniem.